NAGRAĐENA KOLEKCIJA FOTOGRAFIJA UČENIKA BELMINA TUKIĆA, 7/2 NA KONKURSU "MLADI I NASLIJEĐE" 
MEĐUNARODNI DAN JABUKA
POSJETA ŠARENOJ DŽAMIJI
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA "PRVI KORAK"