SURFAJ SIGURNO

   
Zapamtite! Nikada ne znamo ko je sa druge strane naših ekrana i kakve su mu namjere, zato oprez kada koristite internet servise! Ovdje možete steći osnovna znanja o opasnostima na internetu, kao i načinima i  mogućnostima kako da se dobro zaštitite!    Sretno i surfajte sigurno u zdravlju i dobrom raspoloženju!

     

Zaštitite privatnost na_Facebook-u preuzmite vodič…
Projekat “Spojeni i sigurni prema virtualnom okruženju za djecu”

U okviru projekta “Spojeni i sigurni prema virtuelnom okruženju za djecu” u organizaciji Ministarstva obrazovanja TK, Pedagoškog zavoda TK i Organizacije Save the children a u koji je uključena  i naša škola 09. i 10. januara 2018. godine  izvršena je dvodnevna obuka svih nastavnika i menadžmenta škole “Pazar” tokom zimskog raspusta  na temu Nasilje i zlostavljanje putem informaciono-komunikacionih tehnologija od strane trenera Damira Spahića.

 • Slijedeći koraci projekta bili su edukacija roditelja putem roditeljskih sastanaka i edukacija učenika u okviru časova odjeljenske zajednice i nastavnih predmeta informatike, likovne kulture, bosanskog i engleskog jezika,…
  – Tokom mjeseca februara 2017. godine  održana je radionica za roditelje 7/1 i 7/2 na temu Sigurnost djece na društvenim mrežama. Predavači su bili nastavnici Damir Spahić i odjeljenske starješine.
 • februara obilježili smo Dan sigurnijeg interneta učešćem u on-line takmičenju na web stranici sigurnodijete.ba, učestvovalo je oko sto učenika od 5-og do 9-og razreda, također sam izvršio promociju web stranice  www.sigurnodijete.bana časovima informatike i putem plakata u školi.
 • Od strane Save the children izvršeno je anketiranje 42 učenika naše škole od 6-og do 9-og razreda u okviru projekta Spojeni i sigurni.
 • Tokom marta i aprila na časovima informatike učenici su kroz različite aktivnosti dobili neophodna znanja za prepoznavanje, reagovanje i zaštitu od nasilja putem IKT-a i to kroz obradu nastavnih jedinica:
 • 6 razred: Izrada plakata Stop nasilju u pogodnom grafičkom programu (Paint, Real Draw, …)
 • 7 razred Izrada prezentacije Sigurnost na internetu (pogodan prezentacijski program),
 • 8 razred Izrada multimedijalnog kviza “Koliko poznajete nasilje” (program Hot Potatoes i Quiz creator)
 • 9 razred Izrada publikacija “Surffaj sigurno” ( MS  Publisher).
 • U okviru vannastavnih aktivnosti na informatičkoj sekciji učenici su napravili video spot Ispišimo nasilje iz škole (link https://www.youtube.com/watch?v=PAw5gsboV1o)
 • Tokom  mjeseca marta i aprila održane  su radionice na temu Sigurnost na internetu i u ostalim razredima naše škole (6/1, 6/2, 8/1 i 8/2) i to putem edukacije roditelja na roditeljskom sastancima)
 • Na časovima odjeljenskih starješina završnih razreda 9/1 i 9/2, u saradnji sa razrednim starješinama održao sam radionice na temu Surfaj sigurno.
 • Učenicima od 5.-og do 9-og razreda podijeljene su bošure Savjeti za sigurno surfanje na internetu (oko 50 brošura).
 • Na školskoj web stranici postavio sam poddomenu ospazar.org/surfajsigurno gdje učenici mogu da  se upoznaju za zaštitom privatnosti na  društvenim mrežama i da posjete korisne web stranice https://petzanet.ucitelji.hr/ i stranice www.sigurnodijete.ba, također na web stranici škole na linku http://ospazar.org/za-roditelje.html postavljeni su korisni sadržaji za roditelje u pogledu privatnosti i korištenja Facebook-a.
 • Projektom je obuhvaćeno oko 200 učenika, 250 roditelja, 35 nastavnika sa menadžmentom  OŠ „Pazar“ u Tuzli čime je zadovoljen osnovni cilj projekta

sticanje minimuma znanja i vještina neophodnih za prevenciju, prepoznavanje, procjenu i reagovanje na pojavu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece/ učenika na zadovoljstvo svih sudionika sa željom da se ovaj projekat nastavi kako u našoj tako i u ostalim školama na području Tuzlanskog kantona.

Smatram da je ovim našim zajednićkim projektom projektom podignut nivo svijesti o opasnostima prilikom korištenja interneta i njegovih servisa, kod nastavnika, roditelja a naročito učenika na mnogo veću razinu, kao i činjenica da učenici znaju primijeniti stečena znanja i vještine u svakodnevnom životu što je nam je bio i osnovni cilj.

Projekat se nastavlja na zadovoljstvo svih nas, a posebno naših učenika, jer nikada ne znamo ko je sa druge strane naših ekrana i kakve su mu namjere

Damir Spahić, prof. informatike i tehničkog odgoja, koordinator projekta za OŠ Pazar Tuzlahttps://petzanet.ucitelji.hr/