KONTAKTNI OBRAZAC

Pazar 1

75000,  Tuzla

Tuzlanski Kanton

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina

+387 35 362 980 – Direktor
+387 35 362 981 – Sekretar
+387 35 362 982 – Pedagog
+387 35 362 983 – FAX

skolapazar@gmail.com