KONTAKT

Adresa: ulica Pazar  broj 1.

75000  Tuzla

Tuzlanski kanton

Bosna i Hercegovina

+387 35 362 980 – direktor škole
+387 35 362 981 – sekretar škole
+387 35 362 982 – pedagog škole
+387 35 362 983 – fax

                          E-mail: skolapazar@gmail.com