ŠKOLSKI ODBOR

ŠKOLSKI ODBOR

Članovi školskog odbora biraju se iz reda osoblja škole, osnivača škole, lokalne zajednice i roditelja, u skladu s propisanom procedurom, a na principu ravnopravne zastupljenosti predstavnika navedenih struktura. Sastav školskog odbora mora odražavati nacionalnu strukturu učenika i roditelja, školskog osoblja i lokalne zajednice. Vršenje dužnosti člana školskog odbora je dobrovoljno i bez naknade. Pravilima škole utvrđuje se broj članova školskog odbora koji se sastoji od najmanje pet, a najviše trinaest članova, vodeći računa o principima i kriterijima propisanim zakonom.
Školski odbor radi na sjednicama, a planira se sljedeći program rada: 

– Usvajanje Izvještaja o radu škole, 
– Usvajanje Programa rada škole, 
– Davanje mišljenja o izabranim kandidatima po raspisanom konkursu za nastavnike,
– Donošenje odluke o upisu učenika, 
– Usvajanje izvještaja o  poslovanju i godišnjeg obračuna, 
– Usvajanje finansijskog plana za narednu godinu, 
– Analiza rezultata na kraju prvog i drugog polugodišta i prijedlog mjera za poboljšanje istih,
– Donošenje odluke o raspisivanju konkursa za nastavno osoblje, 
– Poslovi investicionog održavanja i nabavka nastavnih sredstava  i opreme, 
– Razmatranje pripremljenosti škole za početak nove školske godine.