Naša škola druga u Tuzli, osma na Tuzlanskom kantonu!

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je utvrdio konačnu rang listu vrednovanja rada osnovnih škola u školskoj 2017/2018. godini, koja se utvrđuje po posebnoj metodologiji, a koja uključuje više segmenata (uspjeh u učenju, realizaciju utvrđenog obima odgojno-obrazovnog rada, vannastavne aktivnosti, takmičenje učenika i sl.).

JU Osnovna škola „Pazar“  Tuzla je po utvrđenoj metodologiji u prošloj školskoj godini ukupno osvojila 3488 bodova, što ju je svrstalo među osam najboljih škola na kantonu i drugom školom na području grada Tuzla. Također, u kategoriji škola srednje veličine (od 401-550 učenika), naša škola je zauzela drugo mjesto.

Ovo je do sada jedan od najboljih plasmana koje je škola ikada ostvarila. Ostvareni rezultat je plod predanog rada menadžmenta, nastavnika, zaposlenika i učenika škole. Menadžment škole se zahvaljuje svima koji su dali doprinos našim rezultatima, naročito nastavnicima, učenicima, roditeljima i prijateljima škole. Očekujemo da će i u tekućoj školskoj godini naši učenici nizati uspješne rezultate!

.