Informaciono-komunikacione tehnologije

PROGRAMIRAJTE

Preuzmite editor za programiranje PYTHON i priručnik ovdje skripta python.

 Programiranje za osnovnu školu Petlja.org

Kreirajte vlastite 3D animacije i edukativne igrice!
Posjetite web stranicu
alice.org. i
preuzmite instalaciju Alice

Programirajte video igre

Progranirajte kreativno

Program Scratch